Kontakt

ADG Spółka z o.o.


41-500 Chorzów
ul. Szabatowskiego 7

tel./fax 32 2415264
e-mail:adg@adg.pl


NIP 627-24-04-252
REGON 276988144
KRS 0000056574 wydany przez Sad Rejonowy w Katowicach
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego,
Kapital Zakladowy 50 000zl
Bank Zachodni WBK S.A. o/Chorzów
konto nr 79 1090 2024 0000 0005 3403 9328

Kliknij, żeby powiększyć

Mapy dostarczone dzięki maps.google.pl